Sprzedaż, montaż serwis centralek telefonicznych

Sprzedaż, montaż serwis centralek telefonicznych

Liderami branży centrali telefonicznych są Slican, Panasonic i Platan, które mają duże doświadczenie w produkowaniu centralek telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centralki telefoniczne – jaka jest ich funkcja?

Centrala telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Centrale telefoniczne pozwalają zaoszczędzić czas osobom dzwoniącym, uprościć działanie instytucji oraz w wielkim stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Wszystkie centrale telefoniczne umożliwiają przekazywanie na numery wewnętrzne rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz firmy bez żadnych kosztów (w obrębie centrali) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na odłączeniu wyjść na połączenia komórkowe, miastowe i międzymiastowe. Centrala daje możliwość przyznania każdemu aparatowi telefonicznemu wewnętrznego numeru dozwolonego, który pozwala na połączenia zewnętrzne. Ma ona również taryfikację połączeń, które są zapisywane w pamięci centrali dzięki czemu mamy możliwość sprawdzenia takich parametrów jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.