Ważne badania wysokościowe

Ważne badania wysokościowe

Jeżeli chcesz zamówić badania wysokościowe Bielsko Biała, skieruj się tu.

Pracą na wysokościach nazywamy pracę wykonywaną na wysokości powyżej 3 metrów nad gruntem bądź podłogą. Dotyczy to zatem prac przede wszystkim budowlanych, ale także pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków i przedstawicieli wielu innych dziedzin działalności. Jak przebiegają tego rodzaju badania?

Co sprawdzają badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo że według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy powinna być wykonywana z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń, nie należy do bezpiecznych, dlatego badania wysokościowe mają na celu wyeliminowanie z niej osób, dla których może być groźna. Pracy takiej nie mogą wykonywać osoby mające zawroty głowy, narzekające na kłopoty z równowagą bądź wykazujące kłopoty ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi więc kompletna diagnostyka z zakresu laryngologii (co ma związek z równowagą i błędnikiem), neurologii i okulistyki. Badania wykonuje się poddając osobę badaną nieskomplikowanym testom przy zastosowaniu specjalnej aparatury. W trakcie badań można również zdiagnozować choroby do tej pory niezdiagnozowane, będące zaś poważnym przeciwwskazaniem do robót na wysokości, ich wykonanie jest więc szczególnie ważne. Nie należy obawiać się, iż konieczne będzie poświęcenie na te badania dużo czasu, ponieważ jest możliwość przeprowadzenia wszystkich testów nawet w jeden dzień.

Badania wysokościowe – jak długo zachowują ważność?

Badania wysokościowe należy przeprowadzić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie jest to jednorazowy obowiązek. Mając na uwadze, iż w czasie wykonywania pracy mogą pojawić się kłopoty zdrowotne, a także, iż tak nakazuje prawo, badaniom tego typu należy poddawać się co 2-3 lata. Pracownicy, którzy przekroczyły pięćdziesiąt lat, są zobowiązani natomiast poddawać się im co roku.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]