Sprzątanie strychów – jak pozbyć się zalegających śmieci?

Sprzątanie strychów – jak pozbyć się zalegających śmieci?

Nie każdy śmieć powinien trafić do zwykłego pojemnika na odpady. Powody tych zakazów są różne – czasem odpady są po prostu za duże, innym razem zabraniają tego obowiązujące w naszym kraju przepisy. Co czynić z takimi kłopotliwymi odpadami? Należy przewieźć je do gminnego PSZOK-u, innymi słowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W każdej gminie musi działać co najmniej jeden PSZOK, aczkolwiek w dużych miastach niekiedy mamy możliwość wybierać jeden z wielu punktów. Niestety to rozwiązanie wygodne jest wyłącznie dla osób, które mają sporą ilość niezagospodarowanego czasu i własny samochód dużą ilością wolnego czasu i swoim autem. Pozostali najlepiej zrobią, wybierając wypożyczenie kontenera na śmieci.

Sprzątanie strychów oraz renowacje – dlaczego trzeba wypożyczyć kontener na śmieci?

Nietypowe odpady generowane są w toku wszelkiego typu robót. Z reguły są to przebudowa budynków oraz – chodzi głównie o pokaźne ilości gruzu, jak również pudeł po materiałach budowlanych. Wynajęcie kontenera jest również znakomitym wyjściem, jeśli urządzamy sprzątanie strychu – wówczas pomieścimy w nim wszystkie nieużywane od dłuższego czasu zbutwiałe meble, sprzęty i zepsute urządzenia. Porządkowanie strychów czy roboty budowlane będą jeszcze łatwiejsze, jeżeli z okna domu do kontenera poprowadzimy specjalny zsyp, dzięki któremu bez ryzyka przetransportujemy odpady bez potrzeby wielokrotnego schodzenia i wschodzenia po schodach.

Komu powierzyć sprzątanie strychów i piwnic oraz wywóz odpadów?

Sprzątanie strychów, ale też wywóz różnorodnych odpadów, to usługi świadczone m.in. przez firmę DPR. W ich ramach zapewnia się klientowi kontener o pożądanej kubaturze, który ten w czasie określonym w umowie może wypełnić zalegającymi meblami albo odpadami remontowymi. Kontener jest następnie wywożony z posesji, a zgromadzone śmieci transportowane są do punktu, w którym będą legalnie zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach.