Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Brak Ci wiedzy w tej dziedzinie? Skorzystaj ze wskazówek tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków.

Ostatnie lata to czas napływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest pośród nich Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, iż pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa także ogromny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są konieczne do podjęcia nauki bądź pracy w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są potrzebne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do tłumaczenia wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Białorusi, Rosji, Ukrainy bądź Kazachstanu. Należą do nich m.in. akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, prawa jazdy oraz dowody osobiste, jak również certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim być?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży duża odpowiedzialność. Tym samym, by wykonywać ten zawód, należy otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]