Kierunek przekładu, trudność tekstu – co wpływa na cenę przekładu?

Kierunek przekładu, trudność tekstu – co wpływa na cenę przekładu?

Potrzebujesz więcej wiadomości dotyczących cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie? Wejdź na tlumaczalnia.pl

Wraz z otwarciem się naszego kraju na rynki z większości państw świata zwiększył się popyt na usługę przekładu. Dzień w dzień polscy tłumacze wykonują setki uwierzytelnionych i zwykłych przekładów na bardziej lub mniej popularne języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i najrozmaitszych firm.

Pomimo, iż w sieci bez problemu można wyszperać darmowe narzędzia do translacji, jeszcze przez dekady nie przejmą one obowiązków zawodowych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich pomocy jest często obligatoryjne, np. jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się z grubsza obliczyć cenę tłumaczenia. Od czego zatem zależny jest koszt przekładu?

Język, czas realizacji, rodzaj tłumaczenia – to kształtuje ostateczny koszt usługi

Na to ile ostatecznie będzie kosztowała cię translacja dokumentu wpływ mają następujące elementy:
1. Język, z którego bądź na który potrzebujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z popularnych języków germańskich (angielski, holenderski) albo romańskich (włoski, portugalski) będzie na pewno tańszy niż tłumaczenie z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków słowiańskich (np. rosyjskiego, bułgarskiego, ukraińskiego) bądź wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego).
2. Kierunek translacji. Tłumaczenie na język polski jest generalnie o kilkanaście procent tańsze niż przekład na język obcy.
3. Poziom trudności tłumaczenia lub poruszane w dokumencie zagadnienia. Przekład umów handlowych, prac dyplomowych czy referatów medycznych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa charakterystycznego dla danej specjalizacji, lecz także odpowiednią wiedzę, żeby trafnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić podczas przekładu niepożądanych błędów.
4. Czas ukończenia tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, gdy potrzebujemy czegoś “ekspresowo” musimy szykować się na wyższe ceny.

Czym różni się tłumaczenie przysięgłe od przekładu zwykłego?

Należy wspomnieć, że przekład różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo świadectwo urodzenia bądź dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat uczestnictwa w kursie), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie oznacza czy tłumaczenie wykonano z kopii, odpisu bądź oryginału, jak również nadaje mu indywidualny numer. Tłumacze przysięgli zazwyczaj określają stały cennik za translację najpopularniejszych dokumentów tożsamości oraz świadectw, z kolei w przypadku nieodzowności wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, cenę usługi oblicza się co do zasady od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie poświadczonym – 1125 znaków.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]