Noty księgowe na 40 euro – sposób na opieszałych kontrahentów

Noty księgowe na 40 euro – sposób na opieszałych kontrahentów

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo wcześniej lub później natrafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w wyznaczonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to ogromny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 r. w przypadku wystąpienia opóźnień we wniesieniu opłaty prawo polskie pozwala na wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – stosować jako jeden z etapów procedury windykacyjnej czy wystawiać bezzwłocznie?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, ale nie przekraczającej 50 000 zł, wierzyciel od 2020 roku może natomiast wystawić notę w wysokości 70 euro, a kiedy wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Co ważne, notę księgową można przesłać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia w płatności, na dodatek bez wymogu uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Warto jednak wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zepsuje pielęgnowanych często przez długi okres czasu dobrych kontaktów partnerskich. W końcu przyczyną poślizgu we wniesienia opłaty mogą być krótkotrwałe kłopoty finansowe lub niespodziewane przeoczenie dłużnika, a nie jego umyślny zabieg. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Wypróbuj darmowy generator not księgowych na 40 euro

Kiedy wierzyciel po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro regulacje mówią o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie ustawodawca zawarł we wspomnianym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się na bazie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanych zapraszamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności, które wyposażone jest również w wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]