Jesteś małym przedsiębiorcą? Możesz rozliczać podatek metodą kasową

Jesteś małym przedsiębiorcą? Możesz rozliczać podatek metodą kasową

Skieruj się w to miejsce po więcej informacji o metodzie kasowej.

Osoby z własną działalnością gospodarczą na ogół rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, według której obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w chwili wystawienia faktury za sprzedaż towaru albo usług. Niestety w tej sytuacji urząd skarbowy nie zważa na to czy opłata od kontrahenta pojawiła się na rachunku płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT następuje nie prędzej niż po otrzymaniu opłaty od kontrahenta.

Metoda kasowa – sposób na utrzymanie płynności finansowej firmy

Brak wykonania opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą nieraz znajdują się w sytuacji, gdy są zmuszone co jakiś czas przypominać kontrahentowi o wniesieniu należności za dostarczone produkty czy też wykonane usługi. Jeżeli to zdarza się cyklicznie, nawet znakomicie działające przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić należnych podatków w odpowiednim terminie i w konsekwencji dostać od fiskusa bardzo bolesną grzywnę. Na szczęście mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania zapłaty od kontrahenta. Z uwagi na wskazany przez prawo limit z tej metody może skorzystać ewidentna większość naszych przedsiębiorców, jednakże muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej drogi rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Tym samym jeśli sami mają trudności z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą stosownej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie formularza VAT-R. Niezbędne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obligatoryjne opisanie wszystkich wystawianych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do stałego śledzenia wpływu należności

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest nieraz odradzana niewielkim przedsiębiorstwom przez obsługujące je biura rachunkowe. Przeważnie powodem tego jest po prostu problem z ciągłym pilnowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem stałego ich pilnowania, żeby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku firm wysyłających miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Lecz już przy stu i więcej dokumentach pilnowanie wpłat wpływających na rachunek firmowy może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia zaoszczędzenie czasu oraz zmniejszenie niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]