Automatyczna windykacja nauczy Twoich kontrahentów płacić w terminie

Automatyczna windykacja nauczy Twoich kontrahentów płacić w terminie

Skieruj się na flobo.io/automatyczna-windykacja/, aby znaleźć informacje dotyczące windykacji faktur.

Może być sporo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami mają zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja – działania, mające na celu ściągnięcie zaległości

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia swojej własności poprzez windykację. Choć określenie to wielu osobom źle się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w ramach której prowadzi się w stosunku do dłużnika rozmaite działania zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Kiedy taka forma dochodzenia należności nie zadziała, kolejną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc generuje podobną liczbę paragonów oraz faktur, prawdopodobieństwo, że jakaś część opłat nie będzie uiszczona we wskazanym terminie na ogół rośnie. W uporządkowaniu całej procedury księgowania wpłat pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje również modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – procedura przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku w wyznaczonym czasie, rozpoczyna ona proces przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z tego narzędzia może ustawić własne scenariusze działań podejmowanych wobec opieszałych kontrahentów, określając m.in. interwały pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę wysyłana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą skutków, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez robota Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 euro, a potem przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, jeśli wyliczone wyżej kroki nie przyniosą pożądanego skutku, aplikacja przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na kontrolowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie bywa też przyczyną wyraźnej poprawy terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]