Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Szukasz kontenera na gruz? Sprawdź ekombud.pl

Część odpadów nie powinno trafić do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to głównie tych, które są wytwarzane w czasie różnych remontów i prac budowlanych, a także odpadów przemysłowych. Należy je odwozić do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą przetworzone zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych wypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje powiązane z magazynowaniem i transportem śmieci. By się przed nimi ustrzec, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na gruz lub substancje ciekłe

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dopasowane do składowania i transportu opakowań, gruzu, starych mebli i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są także kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak trociny, granulaty bądź wióry metalowe. Ich załadunek usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze podmioty. Wśród nich można znaleźć m.in. ekipy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego rodzaju zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty oferujące usługi wywózki gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Udostępniają je one klientom, a po zapełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich magazynowania bądź utylizacji.

Lokalizacja firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]